Artykuł 11: gorzej zrozumiane zagrożenie

Posted on Tue 03 July 2018 in misc • 5 min read

Kontynuując mój wczorajszy artykuł na temat reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowm UE chciałbym przyjrzeć się Artykułowi 11, nieopatrznie okrzykniętym "podatkiem od linków".

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

W przeciwieństwie do dość jasno opisanego (i zbyt ogólnego) Artykułu 13, 11ty dość ciężko zrozumieć bez zaglądania do kilku innych tekstów prawnych. Z całym tekstem można zapoznać się pod tym linkiem.

Dość dobrą analizę tych zapisów opublikowała europosłanka Julia Reda, pisząc (tłumaczenie moje):

Dowolny podmiot używający fragmentów materiałów prasowych w Sieci musi wpierw nabyć licencję od ich wydawcy. Prawo to wygasałoby dopiero 20 lat od momentu publikacji.

Jak dodaje Krzysztof Siewicz z Fundacji Nowoczesna Polska:

Prawo autorskie nie chroni informacji, a jedynie twórcze sposoby wyrażenia tej informacji. To nowe prawo wydawców jest tak skonstruowane, że pojawiają się wątpliwości, czy nie będzie ono dotyczyło już samej tej informacji. Ktokolwiek pierwszy udostępni jakąś treść, nawet jeżeli będzie to proste opisanie faktów, zyska w świetle tego prawa wyłączność na dalsze udostępnianie tego.

Nie jest to więc podatek od linków samych w sobie, a wymuszenie posiadania licencji, by móc cytować …


Continue reading

(Nie) zamierzone efekty reformy praw autorskich w UE

Posted on Mon 02 July 2018 in misc • 6 min read

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

O co chodzi?

Dwudziestego czerwca tego roku Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zarekomendowała dyrektywę dotyczącą reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Od tego czasu europejski Internet ogarnął chaos, aktywiści zaczęli grzmieć o (kolejnej) możliwości końca wolności w Sieci, a poszczególne oddziały Komisji Europejskiej starały się uspokoić obywateli. Co więc się stało? Jakie są prawdziwe zagrożenia, jakie niesie reforma?

Do sprawy odniosło się wiele polskich organizacji pozarządowych, między innymi:

  • Centrum Cyfrowe - głos krytyczny- Dyrektywa, w przyjętej postaci, jest zwycięstwem posiadaczy praw autorskich, które odbywa się kosztem użytkowników i otwartego internetu. Ograniczy bowiem swobodę wypowiedzi i dostęp do wiedzy.
  • Nowoczesna Polska - głos krytyczny- To nowe prawo wydawców jest tak skonstruowane, że istnieją wątpliwości, czy nie będzie ono dotyczyło samej informacji, nie tylko jej twórczego przedstawienia.
  • Fundacja ePaństwo - głos krytyczny- Jeżeli art. 13 projektu dyrektywy o prawie autorskim zostanie przyjęty, narzuci on powszechną cenzurę wszystkich treści, które udostępniasz w internecie.
  • Wikimedia Polska - głos krytyczny- Zły pomysł lobbystów na rzecz prawa autorskiego, który miał być panaceum na rzekomą „przepaść wartościową”, przerodził się w …

Continue reading

Mitch Altman's Hacker Trip to Poland 2017

Posted on Sun 22 October 2017 in misc • 9 min read

Note: If you are not comfortable with YouTube's <iframe>s in this blogpost below please install Privacy Badger browser addon.

who and when

When it comes to the Hackerspace / Makerspace movement there are few names known as well as Mitch Altman's. He co-founded Noisebridge, one of the oldest, most colorful and vibrant hackerspaces in the US and shared his experiences in Hackerspace Design Patterns talk. As a long-time anarchist and engineer hating television, he invented TV-B-Gone, a remote control capable of turning off any TV.

Mitch keeps traveling the world, visiting hacker- and maker-spaces, creative communities and anarchist squats, holding basic electronic workshops, panels on the hacker movement and overcoming depression. There's probably no other person in the world who inspired creation of as many tech communities as Mitch himself.

This year Mitch was invited as a speaker to CopyCamp, a Warsaw-based conference on copyright and patents that took place from the 28th to the 29th of September. He decided to spend three more weeks in Poland, giving talks and holding workshops in Warsaw …


Continue reading

Radykalne przedłużanie życia - debata

Posted on Wed 18 January 2017 in misc • 1 min read

Skupiwszy się ostatnio na zupełnie innych projektach, nie wspomniałem o swoim udziale w Festiwalu Przemiany organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie między 1 a 4 września 2016.

Na panelu "Radykalne przedłużanie życia" dyskutowałem z dr Grażyną Mosieniak z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia M. Nenckiego PAN. Pani doktor przedstawiała punkt widzenia naukowca zajmującego się starzeniem, ja sam zaś transhumanisty, starającego się działać na rzecz medycyny regeneracyjnej poza Akademią.

Razem dość zgodnie proponowaliśmy wprowadzenie w debacie publicznej podziału na długość życia (lifespan) oraz długość zdrowego życia (healthspan) - żadna z których nie powinna być pominięta. Rozmawialiśmy o kierunkach rozwoju nauk o starzeniu się, szczególnie ruchu dr Aubreya de Greya opisanym w książce Ending Aging (EN), organizacjach takich jak SENS i Methuselah Foundation.

Jako osoba związana z ruchami otwartej nauki wielokrotnie podkreślałem, jak krytyczne jest podnoszenie jakości produkowanej wiedzy przez strategie Otwartego Dostępu do publikowanych artykułów i danych. Warto też pamiętać, że gdy już opracujemy odpowiednie technologie, ważne będzie zapewnienie dostępu do nich, unikając wielokrotnego przedłużania patentów medycznych - co jak na razie dzieje się tylko w kilku krajach …


Continue reading

NeuroOn analysis - results and discussion

Posted on Mon 19 December 2016 in misc • 18 min read

Updated twice, last on 21 December 2016. Notes below.

tl;dr - So, does it work?!

NeuroOn, the self-proclaimed "world's first smart sleep mask" isn't a medical grade device, but it's much better than a coin toss.

Its total accuracy in detecting sleep stages is 65%.

One of the biggest problems with NeuroOn is that when used as an alarm clock almost every third time (31.6%) it will choose the worst possible moment for waking, assuring lack of energy and grogginess1 after awakening.

Comparing NeuroOn's sleep stage results to a professional polysomnography2 scored by a human expert:

When polysomnography detects a sleep phase suitable for waking up, NeuroOn agrees in 73.8% of the cases. In the rest 26.2% it isn't a big deal, since it will just wait until the next good opportunity to wake you up.

When polysomnography says not to wake the user up, NeuroOn agrees in 68.4%. In the rest 31.6% - nearly a third of all cases - it could try to wake the user, resulting in …


Continue reading