Cryptoparty: wykłady z cyberbezpieczeństwa w 2018

Posted on Thu 03 January 2019 in misc • 4 min read

Od pięciu lat prowadzę w Polsce darmowe wykłady z podstaw cyberbezpieczeństwa dla gimnazjów, liceów i grup zainteresowanych. Jest to temat niezwykle istotny we współczesnym świecie, a którego bardzo ciężko się nauczyć bez odpowiednich źródeł. Wielu dorosłych opuściło szkołę bez możliwości zrozumienia jak dbać o swoje bezpieczeństwo w Sieci, a młodzież nie zawsze ma dostęp do wiedzy znajdującej się poza podstawą programową.

CC-BY-SA Leszek Janasik

Rok 2018 był szczególnie owocny jeżeli chodzi o Cryptoparty: udało mi się poprowadzić je w liceach i gimnazjach w Gliwicach, Warszawie, podwarszawskich Wołominie i Milanówku oraz online dla uczniów z nauczaniem indywidualnym.

Ankieta po zajęciach w Społecznym Liceum Ogólnokształcącym nr 5 w Milanówku przyniosła też bardzo duży postęp: aż 90.2% uczniów biorących udział w wykładzie zadeklarowało, że będzie teraz znacznie bardziej ostrożnych korzystając z Internetu! Kolejne 68.3% uczestników wyraziło chęć udziału w zajęciach praktycznych, co jest świetnym wynikiem jak na klasę bez profilu informatycznego. Jak pisze anonimowo jeden z uczniów:

Podchodząc do zajęć spodziewałem się trywialnych porad mówiących o zaufaniu do innych internautów i udostępnianiu informacji. Zdecydowanie można było odczuć, że pan …


Continue reading

Where to find me now?

Posted on Sun 04 November 2018 in misc • 2 min read

Copyright by joinmastodon.org

After deleting my Facebook account I decided to reorganize my social media life. There are many, many arguments why to leave Facebook: a "simple" privacy preference, unwillingness to allow mass-manipulation of votes by data mining companies, fear of a potential addiction to likes/shares and shortening our attention spans.

For me the most important was the realization that Facebook is manipulating me directly. I began seeing that only a small subset friends and news articles appear in my feed. I could try countering that with few options like "unfollow" and "close friends", but that would only give the giant more data about me! While I somehow accepted that every single like I click gets quantified and sold, the outrage porn Facebook served me every day and a strong disincentive to contact my less-polarized friends strongly affected my worldview and well-being.

I no longer wish to take part of that. I'm not interested in outrage porn and clickbaits, especially knowing how much I enjoy them. Instead, I want to read more worthwhile articles, blogposts and books …


Continue reading

Deleting Facebook

Posted on Fri 28 September 2018 in misc • 1 min read

Today I finally permanently deleted my Facebook account. I'm still taking a longer break from all the other social media, but please feel free to contact me or subscribe to this blog.


Solarpunk: notatki do manifestu

Posted on Wed 11 July 2018 in misc • 4 min read

Poniższy tekst jest moim tłumaczeniem tekstu Adama Flynna, który w 2014 roku został zamieszczony na wiki Projektu Hieroglyph. Jest to pierwsza kompleksowa próba opisu nowopowstającego ruchu literackiego i nowej wizji przyszłości zwanej "Solarpunkiem".

Copyright by Olivia/Land of Masks and Jewels

Copyright by Olivia/Land of Masks and Jewels


Ciężko jest być futurologiem mając mniej niż trzydzieści lat.

W trakcie naszej edukacji - niezależnie od kraju, który nam ją zapewnił - mieliśmy okazję spotkać się z prezentacjami na TEDzie czy WorldChanging1, pięknie zaprojektowanymi reklamami ekologicznej konsumpcji i organizacjami pozarządowymi promującymi zrównoważony rozwój. W tym samym czasie dorastaliśmy jednak z zapowiedziami zagrożeń mających ziścić się zanim jeszcze przejdziemy na emerytury - tak z powolną acz nieubłaganą militaryzacją policji2, jak i elitami politycznymi całkowicie niepotrafiącymi poradzić sobie z istniejącym, ale jeszcze nie tak pilnym zagrożeniem zmiany klimatu. Wielu z nas sądzi, że nieetyczne jest sprowadzać dzieci na taki świat. Wyrośliśmy w cieniu tych zagrożeń i jeżeli czasem przypominamy grzyb - jest to komplement dla naszych umiejętności przystosowawczych.

Jesteśmy solarpunkami, ponieważ jedyne inne opcje to wyparcie lub rozpacz.

W obietnicach Singularystów i Transhumanistów jest miejsce dla jednostek, nie …


Continue reading

Artykuł 11: gorzej zrozumiane zagrożenie

Posted on Tue 03 July 2018 in misc • 5 min read

Kontynuując mój wczorajszy artykuł na temat reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowm UE chciałbym przyjrzeć się Artykułowi 11, nieopatrznie okrzykniętym "podatkiem od linków".

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

W przeciwieństwie do dość jasno opisanego (i zbyt ogólnego) Artykułu 13, 11ty dość ciężko zrozumieć bez zaglądania do kilku innych tekstów prawnych. Z całym tekstem można zapoznać się pod tym linkiem.

Dość dobrą analizę tych zapisów opublikowała europosłanka Julia Reda, pisząc (tłumaczenie moje):

Dowolny podmiot używający fragmentów materiałów prasowych w Sieci musi wpierw nabyć licencję od ich wydawcy. Prawo to wygasałoby dopiero 20 lat od momentu publikacji.

Jak dodaje Krzysztof Siewicz z Fundacji Nowoczesna Polska:

Prawo autorskie nie chroni informacji, a jedynie twórcze sposoby wyrażenia tej informacji. To nowe prawo wydawców jest tak skonstruowane, że pojawiają się wątpliwości, czy nie będzie ono dotyczyło już samej tej informacji. Ktokolwiek pierwszy udostępni jakąś treść, nawet jeżeli będzie to proste opisanie faktów, zyska w świetle tego prawa wyłączność na dalsze udostępnianie tego.

Nie jest to więc podatek od linków samych w sobie, a wymuszenie posiadania licencji, by móc cytować …


Continue reading