Where to find me now?

Posted on Sun 04 November 2018 in misc • 2 min read

Copyright by joinmastodon.org

After deleting my Facebook account I decided to reorganize my social media life. There are many, many arguments why to leave Facebook: a "simple" privacy preference, unwillingness to allow mass-manipulation of votes by data mining companies, fear of a potential addiction to likes/shares and shortening our attention spans.

For me the most important was the realization that Facebook is manipulating me directly. I began seeing that only a small subset friends and news articles appear in my feed. I could try countering that with few options like "unfollow" and "close friends", but that would only give the giant more data about me! While I somehow accepted that every single like I click gets quantified and sold, the outrage porn Facebook served me every day and a strong disincentive to contact my less-polarized friends strongly affected my worldview and well-being.

I no longer wish to take part of that. I'm not interested in outrage porn and clickbaits, especially knowing how much I enjoy them. Instead, I want to read more worthwhile articles, blogposts and books …


Continue reading

Deleting Facebook

Posted on Fri 28 September 2018 in misc • 1 min read

Today I finally permanently deleted my Facebook account. I'm still taking a longer break from all the other social media, but please feel free to contact me or subscribe to this blog.


Solarpunk: notatki do manifestu

Posted on Wed 11 July 2018 in misc • 4 min read

Poniższy tekst jest moim tłumaczeniem tekstu Adama Flynna, który w 2014 roku został zamieszczony na wiki Projektu Hieroglyph. Jest to pierwsza kompleksowa próba opisu nowopowstającego ruchu literackiego i nowej wizji przyszłości zwanej "Solarpunkiem".

Copyright by Olivia/Land of Masks and Jewels

Copyright by Olivia/Land of Masks and Jewels


Ciężko jest być futurologiem mając mniej niż trzydzieści lat.

W trakcie naszej edukacji - niezależnie od kraju, który nam ją zapewnił - mieliśmy okazję spotkać się z prezentacjami na TEDzie czy WorldChanging1, pięknie zaprojektowanymi reklamami ekologicznej konsumpcji i organizacjami pozarządowymi promującymi zrównoważony rozwój. W tym samym czasie dorastaliśmy jednak z zapowiedziami zagrożeń mających ziścić się zanim jeszcze przejdziemy na emerytury - tak z powolną acz nieubłaganą militaryzacją policji2, jak i elitami politycznymi całkowicie niepotrafiącymi poradzić sobie z istniejącym, ale jeszcze nie tak pilnym zagrożeniem zmiany klimatu. Wielu z nas sądzi, że nieetyczne jest sprowadzać dzieci na taki świat. Wyrośliśmy w cieniu tych zagrożeń i jeżeli czasem przypominamy grzyb - jest to komplement dla naszych umiejętności przystosowawczych.

Jesteśmy solarpunkami, ponieważ jedyne inne opcje to wyparcie lub rozpacz.

W obietnicach Singularystów i Transhumanistów jest miejsce dla jednostek, nie …


Continue reading

Artykuł 11: gorzej zrozumiane zagrożenie

Posted on Tue 03 July 2018 in misc • 5 min read

Kontynuując mój wczorajszy artykuł na temat reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowm UE chciałbym przyjrzeć się Artykułowi 11, nieopatrznie okrzykniętym "podatkiem od linków".

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

European Union Parliment CC-BY-SA Diliff

W przeciwieństwie do dość jasno opisanego (i zbyt ogólnego) Artykułu 13, 11ty dość ciężko zrozumieć bez zaglądania do kilku innych tekstów prawnych. Z całym tekstem można zapoznać się pod tym linkiem.

Dość dobrą analizę tych zapisów opublikowała europosłanka Julia Reda, pisząc (tłumaczenie moje):

Dowolny podmiot używający fragmentów materiałów prasowych w Sieci musi wpierw nabyć licencję od ich wydawcy. Prawo to wygasałoby dopiero 20 lat od momentu publikacji.

Jak dodaje Krzysztof Siewicz z Fundacji Nowoczesna Polska:

Prawo autorskie nie chroni informacji, a jedynie twórcze sposoby wyrażenia tej informacji. To nowe prawo wydawców jest tak skonstruowane, że pojawiają się wątpliwości, czy nie będzie ono dotyczyło już samej tej informacji. Ktokolwiek pierwszy udostępni jakąś treść, nawet jeżeli będzie to proste opisanie faktów, zyska w świetle tego prawa wyłączność na dalsze udostępnianie tego.

Nie jest to więc podatek od linków samych w sobie, a wymuszenie posiadania licencji, by móc cytować …


Continue reading

(Nie) zamierzone efekty reformy praw autorskich w UE

Posted on Mon 02 July 2018 in misc • 6 min read

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

Photo by Patrick Tomasso on Unsplash

O co chodzi?

Dwudziestego czerwca tego roku Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zarekomendowała dyrektywę dotyczącą reformy prawa autorskiego na jednolitym rynku cyfrowym. Od tego czasu europejski Internet ogarnął chaos, aktywiści zaczęli grzmieć o (kolejnej) możliwości końca wolności w Sieci, a poszczególne oddziały Komisji Europejskiej starały się uspokoić obywateli. Co więc się stało? Jakie są prawdziwe zagrożenia, jakie niesie reforma?

Do sprawy odniosło się wiele polskich organizacji pozarządowych, między innymi:

  • Centrum Cyfrowe - głos krytyczny- Dyrektywa, w przyjętej postaci, jest zwycięstwem posiadaczy praw autorskich, które odbywa się kosztem użytkowników i otwartego internetu. Ograniczy bowiem swobodę wypowiedzi i dostęp do wiedzy.
  • Nowoczesna Polska - głos krytyczny- To nowe prawo wydawców jest tak skonstruowane, że istnieją wątpliwości, czy nie będzie ono dotyczyło samej informacji, nie tylko jej twórczego przedstawienia.
  • Fundacja ePaństwo - głos krytyczny- Jeżeli art. 13 projektu dyrektywy o prawie autorskim zostanie przyjęty, narzuci on powszechną cenzurę wszystkich treści, które udostępniasz w internecie.
  • Wikimedia Polska - głos krytyczny- Zły pomysł lobbystów na rzecz prawa autorskiego, który miał być panaceum na rzekomą „przepaść wartościową”, przerodził się w …

Continue reading