pl en

Radykalne przedłużanie życia - debata

Posted on Wed 18 January 2017 in misc • 1 min read

Skupiwszy się ostatnio na zupełnie innych projektach, nie wspomniałem o swoim udziale w Festiwalu Przemiany organizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie między 1 a 4 września 2016.

Na panelu "Radykalne przedłużanie życia" dyskutowałem z dr Grażyną Mosieniak z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia M. Nenckiego PAN. Pani doktor przedstawiała punkt widzenia naukowca zajmującego się starzeniem, ja sam zaś transhumanisty, starającego się działać na rzecz medycyny regeneracyjnej poza Akademią.

Razem dość zgodnie proponowaliśmy wprowadzenie w debacie publicznej podziału na długość życia (lifespan) oraz długość zdrowego życia (healthspan) - żadna z których nie powinna być pominięta. Rozmawialiśmy o kierunkach rozwoju nauk o starzeniu się, szczególnie ruchu dr Aubreya de Greya opisanym w książce Ending Aging (EN), organizacjach takich jak SENS i Methuselah Foundation.

Jako osoba związana z ruchami otwartej nauki wielokrotnie podkreślałem, jak krytyczne jest podnoszenie jakości produkowanej wiedzy przez strategie Otwartego Dostępu do publikowanych artykułów i danych. Warto też pamiętać, że gdy już opracujemy odpowiednie technologie, ważne będzie zapewnienie dostępu do nich, unikając wielokrotnego przedłużania patentów medycznych - co jak na razie dzieje się tylko w kilku krajach świata, np w Indiach.

Całość naszej debaty możecie poznać pod aresem https://www.youtube.com/watch?v=KDkpPccQLyk lub poniżej:

Zapraszam też do zapoznania się z innymi debatami i wykładami, zaczynając od Wystąpienia Inauguracyjnego.