Sprostowanie artykułu w Bloombergu

Posted on Mon 15 September 2014 in misc • 1 min read

I would like to correct the information: I never claimed to be a graduate of Neuroinformatics from the University of Warsaw.

W 37 numerze czasopisma Bloomberg Businessweek Polska, w artykule "Halo, halo, pobudka!" zamieszczony został między innymi wywiad ze mną. O ile jest to (całkowicie zrozumiale) wycinek z mojej ponad godzinnej rozmowy z dziennikarzem Bloomberga, chciałbym zaznaczyć, że w żadnym momencie nie twierdziłem, że jestem absolwentem Neuroinformatyki na Uniwersytecie Warszawskim. Informacja ta nie została przeze mnie autoryzowana.

Wszystkich przepraszam za nieporozumienie.

Cały artykuł dostępny jest niestety jedynie w wersji papierowej lub za paywallem. Poza wyżej wymienionym błędem wydaje się on dość rzetelny i wyważony, nie faworyzując żadnej ze stron - zwolenników ani przeciwników NeuroOna. Słusznie twierdzi on na zakończenie, że o sukcesie bądź porażce NeuroOna mówić można dopiero po rozesłaniu zamówionych masek i podliczeniu wydatków.